Menu

Vi skal hjælpe erhvervslivet

Jeg tror på at vi som samfund skal være med til at skabe attraktive rammevilkår for erhverslivet i Danmark. Det bør have så høj priotitet at vi, når vi lovgiver, altid husker at stille os selv spørgsmålet: 

    "Hvad har det af indflydelse på erhverlivets vilkår, enten direkte eller indirekte."

Men hvorfor er det lige, at det er så vigtigt?

Når jeg går på arbejde er det som ansat i en virksomhed, der som tak for min indstats, hver måned udbetaler løn til mig. Den løn betaler jeg skat af og er på den måde med til at gavne vores fælles statskasse. Når jeg så går ned i det lokale supermarked for at købe mælk og rugbrød bidrager jeg yderligere til statskassen, igennem den moms som er lagt på varerne. I butikken er der også ansatte, som sørger for at der er varer på hylderne og ekspederer mig, og de får selvfølgelig også løn som de betaler skat af. På samme måde vil mange af varerne være fremstillet, forarbejdet eller transporteret af medarbejdere i danske virksomheder som dermed også har bidraget med skattekroner af deres indkomster.

Fællesnævneren for personerne i denne kædereaktion er at de netop kan gå på arbejde og få udbetalt deres løn, i stedet for at gå arbejdsløse og ende med at blive forsørget af staten. For selv om man selvfølgelig også betaler skat af sin kontanthjælp, skal der stadig udbetales mere end der kommer ind igen, og det er dermed en udgift for staten og kan i min optik ikke regnes som en reel skatteindtægt.

Det er derfor nødvendigt at der bliver skabt og vedligeholdt arbejdsplader i Danmark. Det kan vi blandt andet gøre ved at skabe nogle rammevilkår, som gør det attraktivt for virksomheder at placere deres produktion i Danmark, fremfor et østeuropæisk eller asiatisk land. Det skal også være nemt og forholdsvist billigt for folk med en god ide at blive iværksættere og starte virksomheder i Danmark, som kan være med at at gavne den danske økonomi.

Nogle håndtag man kunne vælge at trække i kunne f.eks. være:

  • lavere beskatning af virksomhedernes overskud, så de har incitament til at beholde en større del af omsætning og indtægt i Danmark
  • færre og lavere afgifter på f.eks. råvarer
  • færre og simplere regler, så der skal bruges mindre tid og omkostninger på administration og f.eks. indberetninger til det offentlige

Nogle af de tiltag vil selvfølgelig give en umiddelbar nedgang af indtægter til staten, da virksomhederne skal af med mindre i skat og afgifter, men det er min overbevisning at det vil kunne bidrage til at virksomhederne kan vækste og dermed give en øget indtægt til statskassen. Det sker både ved at virksomhedernes overskud øges, men også ved de nye arbejdspladser som det vil skabe. Flere danskere vil gå fra offentlig forsørgelse og over i gruppen af selvforsøgende, som er med til at sikre at Danmark er økonomisk rustet til at løfte de mange opgaver som f.eks sundhedsvæsen og uddanelse, som vi har valgt at løfte i fællesskab.

Comments are closed