Menu

Tålt ophold er en falliterklæring

Når man som flygtning kommer til Danmark så er der en række krav som man skal opfylde for at få asyl. Opfylder man kravene kan man få lov at blive, men lever man ikke op til betingelserne så skal man pænt tage sine ting og forlade landet igen. Det er altså ret simpelt; enten må man blive eller også skal man skride.

Derfor har jeg også et kæmpe problem med konceptet tålt ophold. Jeg kan simpelthen ikke få min hjerne til at forstå logikken i at omkring 20 personer, med Statens velsignelse, går frit rundt i Danmark, selv om de allerede har fået afslag på asyl. Der er oven i købet tale som personer, som er mistænkt for alvorlige forbrydelser som f.eks. tortur og drab på civile i deres hjemland. Dem har vi gående frit rundt iblandt os i Danmark. HVORFOR? 

En hån

At de overhovedet er i Danmark er i sig selv en falliterklæring, men at de går frit rundt er en direkte hån og disrespekt over for både vores retssamfund, de reelle flygtninge og vores danske soldater, der sætter deres liv på spild for deres land.

Det er en hån imod retssamfundet fordi vi har gøre med en gruppe mennesker som enten er dømte kriminelle eller hvor beviserne mod dem er så store at vi ikke ønsker at give dem asyl. Men i stedet for at sende dem hjem, hvor de skal stå til ansvar for deres gerninger, så lader vi dem bo kvit og frit på statens regning her i landet.

Nogle af de mennesker som rent faktisk kommer igennem nåleøjet og får asyl i Danmark, er her fordi de blev forfulgt af netop de mennesker, som vi vælger at give såkaldt tålt ophold. Disse mennesker har efterladt deres familie, venner, ejendele og fædreland og har søgt tilflugt i sikre Danmark, kun for at risikere at blive indkvarteret side om side med med deres bødler, i Center Sandholm, eller at stå ansigt til ansigt med de ansvarlige for deres familiers død, i det lokale supermarked. Eller hvad med de afghanske tolke som vi gav afslag på asyl fordi de "ikke var i fare", mens vi har op til 10 talebanere boende på offentlig forsørgelse.

Og det bringer mig til den sidste gruppe, nemlig vores soldater.
Vi har som nation valgt gå foran i kampen mod terror, og det har blandt andet betydet, at vi har sendt soldater i krig i Afghanistan. Danske mænd og kvinder har stået i forreste række, for med livet som indsats at kæmpe for deres land, og alt for mange af dem har betalt den ultimative pris.
Og hvad er takken fra vores side? Vi vælger at tillade, at dem som har stået på den anden side og skudt imod vores soldater, opholder sig i Danmark, i stedet for at sende dem hjem.

Vi burde skamme os!

Afskaf tålt ophold

Som sagt har jeg ingen forståelse for at vi overhovedet har dem her i landet. Jeg ved godt at man straks vil skyde skylden videre på internationale aftaler og konventioner, der forpligter os til at ikke at sende folk hjem der risikere forfølgelse eller dødsstraf i deres hjemland, men det er simpelthen ikke godt nok. De regler er lavet for at beskytte folk som uretmæssigt risikere at blive straffet for deres religion eller politiske holdninger, ikke for at beskytte forbrydere.

Jeg syntes sådan set at løsningen må være ret ligefor. Først skal vi have ændret konventionerne så de ikke længere omfatter forbrydere og lader det sig ikke gøre må Danmark tråde ud af konventionerne, og implementerer dem parallelt i dansk lovgivning, men med de nødvendige tilpasninger, der skal til for at vi en gang for alle kan afskaffe tålt ophold.

Nye strammere vilkår

Jeg er desværre godt klar over at det nok er utopi at tro på nogen af løsningerne nogensinde bliver gennemført, dertil er vi alt for blødsødne og bange for "hvad de andre tænker om os".

Men uanset om vi får afskaffet tålt ophold eller ej, kan vi starte med lave nogle drastiske ændringer i de forhold som gælder for dem er en del af ordningen.

Som det er i dag indkvarterer vi dem i Center Sandholm, og så har de meldepligt én gang i døgnet. Undskyld, men hvor dumme har vi lige lov til at være? Der er tale om personer som tidligere har udvist deres foragt for regler og love i deres hjemlande, og så tror vi selv på at de møder op, bare fordi vi siger at de skal. Så er det da ikke så underligt at vi pt. har 14 personer på tålt ophold som vi reelt ikke ved hvor befinder sig. De kan have forladt Danmark igen eller de kan leve under jorden i fuld gang med at planlægge terror eller andre kriminelle aktiviteter. Faktum er at vi ved det ikke.

Men hvorfor overhovedet give dem den frihed til at bevæge sig rundt og være en del af samfundet? Vi har én gang for alle slået fast at der er tale om personer som er kommet til Danmark uden at opfylde kravene til asyl og som ikke selv ønsker at rejse tilbage af egen fri vilje, Vi kan derfor konkludere at de opholder sig uretmæssigt i landet og derfor ikke har ret til at være en del af samfundet, på lige vilkår med andre.

Så for mig at se så skal de frihedsberøves helt, så længe de nægter at forlade landet. De kan få valget mellem en flybillet hjem eller at tilbringe døgnets 24 timer bag tremmer. Mon ikke vi godt kan finde en afdeling i de danske fængsler som kan huse 20 mand ekstra? Ellers har vi altid det tidligere Horsens Statsfængsel som man kan tage i brug igen.

Jeg har godt hørt at der er nogen i dansk politik har været ude og snakke om fodlænker i stedet for fuld frihedsberøvelse, men den godtager jeg ikke. Fodlænker er et alternativ som vi tilbyder til danskere som har begået mindre overtrædelser, og hvor det giver mening af lade dem være en del af samfundet samtidigt med at de afsoner deres straf.
Men personerne på tålt ophold er IKKE danskere, og skal heller aldrig blive det, så de skal ikke være en del af samfundet, de skal ikke integreres og de skal ikke have understøttelse. 

De skal ud, og det skal være NU!
Comments are closed