Menu

En EU-skeptiker siger JA!

Hvert 5. år skal vi til stemmeurnerne for at vælge, hvem vi ønsker skal repræsenterer de danske interesser i Europaparlamentet, og næste gang er om under 2 måneder, d. 25. maj.

I år der det dog ikke kun Europarlamentets sammensætning vi skal tage stilling til, når vi står i valglokalerne, vi skal nemlig også beslutte om vi ønsker at Danmark skal være en del af det nye europæiske fællespatent.

Hvad er fællespatentet?

Danske virksomheder skal fremover, i endnu højere grad end i dag, leve af at sælge deres viden til udlandet, og det er derfor nødvendigt at være i stand til beskytte deres viden igennem patenter. Som systemet er i dag skal virksomhederne søge patent i hvert enkelt EU-land, hvilket er både tidskrævende og dyrt. Ifølge beregninger fra Kommissionen koster det i dag omkring 250.000 kr. at få patent i samtlige EU-lande. 9,8 % af dem danske beskæftigelse og 15,3 % af vores bruttonationalprodukt kommer fra industrier som gør kraftigt brug af patenter.

Hvis Danmark bliver en del af det nye fællespatent, kan danske virksomheder fremover nøjes med at tage ét patent, som dækker alle medlemslandene på én gang. Prisen for det nye patent vil komme til at ligge omkring 35.000 kr. Så ud over at virksomhederne sparer en masse tid ved kun at skulle søge ét patent, i stedet for 25, er der også en betragtelig økonomisk besparelse ved det nye patent. Danske virksomheder, som lever af deres patenter, vil altså spare både tid og penge på det nye fællespatent, tid og penge som kan bruges på at blive endnu bedre og vækste, til gavn for beskæftigelsen i Danmark.

Hvorfor skal vi stemme om det?

Når nu det er så godt, hvorfor melder vi os ikke bare ind med det samme? Hvorfor overhovedet holde en folkeafstemning?

Det skyldes bl.a. at der oprettes en særlig europæisk patentdomstol, som skal afgøre sager om fællespatentet. Vi flytter altså magten, i forbindelse med både udstedelse og håndhævelse af patenter, fra de danske myndigheder og ned til Brussels.
Ifølge den danske grundlov kan vi kun afgive denne form for suverænitet, hvis enten 5/6 af folketinget stemmer for eller der afholdes en folkeafstemning. Da der ikke er det nødvendige flertal på Christiansborg, betyder at altså at vi skal til stemmeurnerne d. 25. maj.

Hvad skal vi så stemme? 

For 10 år siden var 100 % EU-modstander. Jeg ønskede Danmark ud af EU, og alt hvad der bare lugtede en lille smule af EU var skabt af den onde selv. Nu hvor jeg er blevet ældre og klogere, er jeg stadig EU-skeptisk, men kan bestemt også se de positive dele af fælleskabet. Jeg tager bestemt ikke alt fra Brussels for gode varer og accepterer blindt alt hvad de finder på at sjove påfund dernede. Men vi kommer heller ikke udenom at vi lever i en international verden, hvor danske virksomheder er afhængige af samhandel og samarbejde med andre lande, og her er den europæiske samhandel en vigtigt del.

Ved at være med I det nye fællespatent får vi bl.a. andet følgende fordele:

  • Danske virksomheder kan spare mange penge, ved ikke både at skulle søge dansk og europæisk patent. De penge der spares kan bruges på videreudvikling af danske virksomheder.

  • Danmark får indflydelse på den nye domstol ved at være en del af den med bl.a. danske dommere og indflydelse procedureregler og træning af dommerne.

  • Hvis en virksomhed får sit patent krænket, skal man i dag fører en omkostningstung retssag i hvert land, hvor patentet bliver krænket. Man kan i dag også risikere at man Tyskland får medhold, mens en Fransk domstol giver krænkeren ret. Med den nye patentdomstol skal man kun føre én sag og den gælder i alle landene.

  • Det nye fællespatent er en tilvalgsordning, så hvis en virksomhed kun ønsker at optage et patent i Danmark og Tyskland, kan man stadig søge de nationale patenter i stedet for det nye fællespatent. Der er altså fuld fleksibilitet hvis vi melder os ind.

Mit "gamle jeg" ville uden tvivl have stemt nej til det nye fællespatent og den nye europæiske domstol, alene baseret på at vi skal afgive suverænitet. Men mit nye og forbedrede jeg kan, på baggrund af de fordele som fællespatent, kun sige at fordelene klart opvejer fordelene så:

Stem JA d. 25. maj og gør en positiv forskel for Danmark :-)

Comments (2) -

Når man lægger budget er man nødt til både at inkludere både indtægter og udgifter. Hvis man kun ser på indtægterne, så får man et misvisende billede af ens økonomi.

Debatten om EU-Patentdomstolen er præget af det problem: Nej-siden glemmer ofte at nævne, at der er fordele ved EU-Patentdomstolen/EU-patentet (i form af lavere udgifter for de 0.2% af danske virksomheder, der udtager europæiske patenter). Ja-siden glemmer ofte at nævne, at der er ulemper ved EU-patentdomstolen (i form af højere risici for alle danske virksomheder – også de 99.8%, der ikke udtager europæiske patenter).

Det sidste er der tale om i oventstående indlæg: Man fokuserer alene på fordelene for de under 650 virksomheder, der udtager europæiske patenter, mens man ignorerer problemerne for de 300.000 virksomheder. Jeg har prøvet at lave et mere nuanceret billede, hvor jeg ser på både fordele og ulemper, på oletange.wordpress.com/.../

Det er altid sundt at få belyst andres holdninger, men synes det runger lidt hult,Ole , når du først betvivler dommernes integritet og bagefter bruger deres uafhængighed som argument.

Comments are closed