Menu

Offentlig IT: Tid til at tage det seriøst

De fleste er enige om, at IT er smart, og at digitale løsninger kan og har gjort mange ting nemmere. Jeg er for eksempel selv stor fan af digital post og får alt leveret i min e-boks, fra både private virksomheder og offentlige myndigheder. Med digital post behøver jeg hverken bekymre mig om at gøre papirbrevene væk eller at spilde kaffe ud over årsopgørelsen. Og så har jeg adgang til min post over alt.

Billede af mor der kysser datter
Modelfoto: Colourbox.com

Desværre sætter alt for mange politikere lighedstegn mellem IT og besparelser. 

I dag ligger "Tele & Internet" under "Erhvervs & Vækstministeriet", og det kan jeg til dels forstå, men både "Digitaliseringsstyrelsen" og "Statens IT" er gemt væk hos regnedrengene i "Finansministeriet". At regeringen har placeret dem i netop Finansministeriet, er et resultat af, at de ser digitalisering som et middel til at spare penge. 

Der har man spillet fallit.

Kroner og ører må ikke være motivationen for digitalisering. Fokus skal være på at gøre det nemmere for den enkelte borger, virksomhed og myndigheder. Så må besparelser være et kærkomment, men ikke altid givet, biprodukt.

Et nyt superministerium

I dag står "Statens IT" for driften af IT i 8 ministerier, i et forsøg på at opnå ensartethed og stordriftsfordele, men med 20 ministerier, der alle sammen laver samme fejl hver gang, er det ikke særligt imponerende. Gang på gang tager man hovedet under armen og investerer i store offentlige systemer, der løber langt over budgettet, for i flere tilfælde at blive skrottet, hvorefter man kaster sig over det næste projekt - og laver samme fejl.

Ligesom "Transportministeriet" sikrer en samlet strategi for vores færdselsinfrastruktur, er der brug for et superministerium, der, på tværs af ministerier, samler og sikrer en fælles strategi for det digitale Danmark: Et samlet ministerium for IT, Tele & Digitalisering. 

Det nye ministerium skal samle kompetencer indenfor IT i offentligt regi og koordinere strategier for digitalisering på tværs af ministerier og ressortområder. Også ansvaret for udførelsen skal ligge her. 

Gør også ”Statens IT” til en del af det nye ministerium og lad dem håndtere driften i alle nuværende og kommende ministerier. Og i stedet for den foreslåede IT-havarikommission, som skal undersøge store fejlslagne IT-projekter i ministerierne, skal ansvaret for projekterne fra start flyttes over i det nye ministerium. Hvis ikke IT-ministeriet skal stå direkte for udviklingen af alle offentlige IT-systemer, så skal de som minimum være tovholdere og have medbestemmelse i hele processen.

Er der nogen der tør?

Det er helt sikkert, at et nyt superministerium for IT, Tele og Digitalisering, vil vække kritiske røster og det vil kræve tilvænning, ikke mindst fra regnedrengene i Finansministeriet, når man i det offentlige skal gå væk fra IT som et spareredskab og skal til at det som et selvstændigt værktøj. Men de udfordringer kan overkommes, og jeg er sikker på, at alle på sigt vil opleve, at den nye strategi vil give pote i både effektivitet og på bundlinjen.

Den helt store udfordring bliver, at vi har brug for en fagligt kompetent minister til at stå i spidsen for et sådant ministerium. Ligesom en finansminister skal vide, hvad et budget er, skal en minister for IT & digitalisering have mere indsigt i IT end bare at have en iPhone og en profil på Facebook. Vi skal gøre op med politikernes trang til at belønne rygklappere og politiske ordførere med ministerposter og i stedet begynde at kigge på kompetencerne til at udføre jobbet.

Spørgsmålet er, om nogen tør tage opgøret med den nuværende tankegang?

Der er brug for, at man vender hele tankegangen på hovedet og i stedet for at spørge: ”Hvor kan vi spare”, spørger: ”Hvor kan vi gøre det nemmere for borgeren og virksomhederne?”. 

Et IT-ministerium kan være med til at sikre, at vores strategier for digitalisering er ens hele vejen rundt, så man kan lære af fejlene og gøre det bedre næste gang, til fordel for både de myndigheder, privatpersoner og virksomheder der skal være en del af disse strategier.

Comments are closed